PCPR w Olkuszu informuje:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jako Organizator Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych lub niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Szczegółowych informacji o warunkach jakie należy spełnić udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Olkuszu telefonicznie pod nr. tel. 32 643-39-41 wew.21, oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w pok. 44 (III piętro budynku).
OTU Jeżówka

Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce jest specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci o szczególnych potrzebach. Szczegółowe informacje dot. OTU Jeżówka można znaleźć pod adresem >> Ośrodek Terapii Uzależnień dla dzieci i młoszieży w Jeżówce
adres:

ul. Piłsudskiego 21
32-300 Olkusz

telefony:

(32) 6413292
(32)7542822
(32)6433941

e-mail:

pcprolkusz@wp.pl